fbpx

Defektolog

Jasenka Lazić – pitajte defektologa

Jasenka Lazić

Jasenka Lazić je reedukator psihomotorike i defektološki dijagnostičar. Ona je Tui na praktičar, sertifikovan terapeut “Rhytmic Movement metode, terapeut hranjenja, Montesori i Marte Meo praktičar, više puta je odslušala seminare primene NTC metode i Bran Gym tehnike u radu, NTC muzičke stimulacije, terapeut je sa odslušanim edukacijama dijagnostike odnosa roditelj-dete i procene dečje igre. Jasenka je  učesnik međunarodnog IPA + projekta „Autism-training for inclusion“. Bila je inicijator i realizator više projekata razvojnih stimulacija dece.

Jasenka Lazić je autor jedinstvenog kuvara na našim prostorima „Hrana zdrava,hrana fina ( bez glutena i kazeina )“, kao i nove knjige, koja je u pripremi – „6 koraka napred“, a koja predstavlja šest različitih priča dece sa poteškoćama u razvoju i namenjena je kako edukaciji najmlađih, tako i nešto starijih. Po scenariju jedne od tih priča, u pripremi je i animirani crtani film „Mišićko“, koji predstavlja dečaka sa posledicama cerebralne paralize.

Jasenka se kontinuirano edukuje u zemlji i inostranstvu, pohađa edukacije i seminare vezane za razvojne poteškoće i poteškoće vezane za spektar autizma. Ističe se već drugu godinu za redom drugačijim i sveobuhvatnijim temama radova, koje prezentuje na međunarodnim konferencijama. Stekla je dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa razvojnim poteškoćama, u okviru privatnih institucija i u okviru obrazovno-vaspitnog sistema.

Posvećenost i strast u radu sa decom usmerava na prevenciju razvojnih ( psihomotoričkih, kognitivnih, emocionalnih ) poteškoća, ranom razvoju i ranom podsticaju dece, edukaciji roditelja i stvaranju holističke sredine i pristupa deci, kako bi se razvili njihovi puni potencijali. Sanja i stvara mesto na kom će se deci prilaziti svestrano, otvoreno, putem igre, širenjem celovite energije, zdravog ugla posmatranja i nasmejanog srca.

Osnivač je i direktor „Centra za podsticajnu negu“ u Novom Sadu.

Jasenki Lazić pitanje možete poslati na: defektolog@demetra.rs

Back to top button