fbpx
Mentalno zdravljeMojih 5 minutaStil Života

Studija o uticaju osobina ličnosti na zadovoljstvo životom

Svima je jasno da smo okruženi ljudima za koje nam se nekada čini da nemaju razloga da budu nezadovoljni, a oni se ipak često žale na nešto. Takođe, ima i onih za koje znamo da im ne ide baš sve lagodno, a opet su nasmejani i deluju veoma zadovoljno. Po prvi put je rađena studija o uticaju osobina ličnosti na zadovoljstvo životom. Istraživači sugerišu da ljudi sa određenim osobinama imaju veću tendenciju da budu zadovoljni životom. U pitanju je holandska studija i evo šta je ona pokazala.

Osobe koje su pokazale najviši nivo zadovoljstva životom, u ovoj studiji, imaju visok nivo emocionalne stabilnosti. Takođe, to su i ljudi koji su uravnozeženi kada je neurotičnost u pitanju.

Studija o uticaju osobina ličnosti na zadovoljstvo životom

Određeni tipovi ličnosti imaju više šanse da pronađu zadovoljstvo u svom životu od drugih. Nedavna studija je po prvi put istraživala kako je sve povezano sa određenim životnim fazama i sa zadovoljstvom koje je jednako primenjivo na sve faze. Studija je zasnovana na modelu ličnosti „Big fajv“ („Velikih pet“) koju pojedini psiholozi uzimaju kao opis ljudskih ponašanja.

Studija je obuhvatila 9110 učesnika koji žive u Holandiji, starosti 16 do 95 godina u periodu od 2008. do 2019. godine. Zadovoljstvo radom je, pokazala je ova studija, najuže povezano sa savesnošću, a društveno zadovoljstvo sa prijatnošću i ekstrovertnošću.

demetra 62

Koji je to „Velikih pet“ (OCEAN) osobina ličnosti koje su uzete u obzir?

  • O (Openness) – otvorenost – Ako je osoba otvorena za nova iskustvo i ima visok nivo ove osobine, može biti previše ekscentrična. Međutim, ako joj nedostaje otvorenost može biti nefleksibilna, biće zatvorena i često manje zadovoljna životom. Stoga je balans bitan.
  • C (Conscientiousness) – savesnost – visok nivo savesnosti je povezan sa motivisanim i radoholočarem sklonim perfekciji. Druga krajnost je osoba koja je neodgovorna , rasejana i nepromšljena. Opet je jasno da je balans bitan, s tim da će zadovoljniji poslom, te samim tim i životom, biti pre oni koji imaju visok nivo savesnosti.
  • E (Extraversion) – ekstrovertnost – ovo je društvena osobina koja može da nas pokreće u potrazi za pažnjom i uzbuđenjem. Ukoliko je osoba introvertna, verovatno je povučena i hladna prema drugima.
  • A (Agreeableness) – prijatnost – Ljudi koji su nesebični u pokušajima da se slažu sa drugima i to iskreno žele. Nije im teško da uvek budu prijatni prema drugima. Zbog toga su nekada pokorni i lakoverni. Nizak nivo prijatnosti može dovesti do toga da je osoba manipulativna, sumnjičava i ima poteškoće da funkcioniše u međuljudskim osobama ili nije prijatna.
  • N (Neuroticism) – neuroticizam – Nizak nivo neuroticizma je povezan sa neustrašivošću i bestidnošću, dok je visok nivo odlika preterane emotivnosti, nesigurnosti, možda i depresije i bespomoćnosti. Kada je osoba uravnotežena, javlja se emocionalna stabilnost.
demetra 63

Uticaj osobina ličnosti na zadovoljstvo životom

Ovo je prva studija koja obuhvata dugoročni period i koja je pokazala da su određene osobine ličnosti povezane sa zadovoljstvom tokom čitavog životnog veka. Ona ispituje i interakcije koje se menjaju kada se ljudi kreću kroz različite životne faze.

Na primer, ekstrovertni ljudi uživaju u svom životu tokom mladih odraslih godina, kada stalno upoznaju nove ljude i proširuju društvene horizonte. Međutim, nekada dolazi do smanjenja zadovoljstva kasnije u životu, kada su odnosi uglavnom uspostavljeni i aktivnosti su često jednolične. Međutim, kada smo ekstrovertni i lako sklapamo prijateljstva, ljudi će želeti da budu oko nas, prijaćemo im i znaće da smo pouzdani, pa će nas više uključivati u društvene aktivnosti.

Promene ličnosti i zadovoljstvo životom

Iako mnogi tvrde da se ljudi ne menjaju, naše ličnosti ipak nisu fiksirane i uvek iste. Ličnost je relativno stabilna u ranom detinjstvu, ali ima tendenciju da se značajno promeni tokom adolescencije, da bi se opet stabilizovala u odraslom dobu tvrdi dr Felc. On takođe smatra da ljudi imaju tendenciju da postanu prijatniji s godinama.

Neki psiholozi tvrde i da radom na organizacionim veštinama, otvorenijim stavom i druželjubivošću vremenom možemo povećati osećaj sreće u različitim oblastima našeg života. I studija je pokazala da pozitivni i raspoloženi ljudi imaju bolji život i da su generalno zadovoljniji životom. Ostali prosto žele da buud oko njih, jer osećaju njihovu ljubav i poštovanje.

Pročitajte: Pozitivne misli privlače pozitivne stvari – Da li ova mantra zaista radi?

Studija o uticaju osobina ličnosti na zadovoljstvo životom
Uticaj osobina ličnosti na zadovoljstvo životom

Prednosti emocionalne stabilnosti

Teško je pronaći jasnu povezanost između zadovoljstva životom i emocionalne stabilnosti. Ipak, kaže dr Felc, postoje zapažanja da oni koji imaju nizak nivo emocionalne stabilnosti zarađuju manje tokom života, te nekada imaju niže blagostanje. Niska emocionalna stabilnost može da uzrokuje i niže mentalno zdravlje i preterano reagovanje na izvore stresa u odraslom dobu, što će uticati na nivo zadovoljstva.

Zaključak je jasan, ako možemo da budemo emocionalno stabilni, bez previše brige i emocionalne patnje, to će pozitivno uticati na sve oblasti našeg života. Pouzdanost, predvidljivost i dobro nošenje sa teškim životnim situacijama uticaće na to da budemo produktivniji u svakoj životnoj oblasti. Karijera, lični odnosi, porodični, prijateljstva i ostalo biće stabilno i prisutno onoliko koliko mi imamo izgrađeno u dobrom smeru „Velikih pet“ osobina.

Objavljen: 14. jun 2023. godine, ažuriran: 2. maj 2024. godine

Reklame
Izvor
APA

Tamara Petkovic

Tamara Petković je osnivačica i glavna urednica portala Demetra, preduzetnica i mama troje dece sa previše interesovanja i premalo vremena za sve što želi.

Related Articles

Back to top button