fbpx
Zdravstveni problemi

Nemogućnost zadržavanja urina

Nemogućnost zadržavanja urina – urinarna inkontinencija predstavlja nevoljno oticanje urina. U fiziološkim uslovima bubrezi tokom dana stalno stvaraju urin koji se iz bubrega mokraćovodima sprovodi do mokraćne bešike. Mokraćna bešika je šupalj mišićni organ koji ima ulogu u deponovanju urina i pražnjenju u određenim socijalno prihvatljivim uslovima.

Inkontinencija – nemogućnost zadržavanja urina

Kontrolu nad pražnjenjem mokraćne bešike pored same bešike imaju i mišići koji se nalaze uz početni deo mokraćne cevi (sfinkteri) kod oba pola i služe za nevoljnu/voljnu kontrolu mokrenja. Kako se bešika puni mozak i određene strukture na nivou kičmene moždine dobijaju informacije o stepenu ispunjenosti mokraćne bešike. Kada se mokraćna bešika napuni i kada se steknu uslovi za pražnjenje mokraćne bešike mozak šalje informacije do bešike i nastupa koordinisana akcija bešike i mišića oko mokraćne cevi – mokraćna bešika se grči, dok se mišići oko mokraćne cevi opuštaju, te dolazi do pojave mlaza urina.

Da bismo bili kontinentni, tj. da bi mogli da mokrimo i zadržavamo mokraću, neophodna je očuvana funkcija mokraćne bešike i sfinktera. Promene odnosa određenih anatomskih struktura neposredno uz mišiće sfinktera takođe mogu dovesti do poremećaja mokrenja. 

Urinarna inkontinencija je čest problem, smatra se da približno 20% ljudi starijih od 40 godina ima neki vid urinarne inkontinencije, mada se smatra da je urinarna inkontinencija još češća jer se u nekim sredinama smatra delom normalnog procesa starenja. Znatno češće se javlja kod žena. 

Nemogućnost zadržavanja urina: vrste inkontinencije

Postoji nekoliko tipova urinarne inkontinencije: 

·         stres inkontinencija je najčešči tip urinarne inkontinencije. Predstavlja gubitak urina prilikom napora. Znatno češće se javlja kod žena. Pacijentkinje navode da dolazi do gubitka urina prilikom podizanja tereta, prilikom kašlja ili trčanja. Osnovi uzrok ovog poremećaja su slabi mišići karličnog dna što se dešava nakon porođaja.

Do oticanja urina dolazi kada pritisak u trbuhu postane visok (kijanje, kašalj, napor), pritisak se prenosi na mokraćnu bešiku, što u kombinaciji sa oslabljenim mišićima karličnog dna dovodi do oticanja urina. Pacijenti obično gube malu količinu urina. Sem porođaja faktori koji doprinose pojavi stres inkontinencije su gubitak kvaliteta vezivnog tkiva koji se dešava u starosti i gojaznost. Muškarci oboljevaju znatno ređe, obično nakon operacije prostate. 

Urgentna inkontinencija se definiše kao iznenadna i nezadrživa potreba za pražnjenjem mokraćne bešike. Pacijenti obično osete naglu i jaku potrebu za mokrnjem nakon čega se na putu do toaleta i umokre. Uzrok obično nije poznat, često se javlja kao posledica neuroloških oboljenja.

·         mešovita urinarna inkontinencija predstavlja kombinaciju stres i urgentne inkontinencije. 

Nemogućnost zadržavanja urina

Količina urina koja otiče može biti mala, od svega nekoliko kapi do celokupne količine urina koja se stvori tokom dana. Tegobe koje pacijenti imaju variraju od iritacija zbog mokrog donjeg veša, pa do ozbiljnih problema sa higijenom i svakodnevnim funkcionisanjem. 

Dijagnoza se postavlja na osnovu podataka koje daje pacijent, laboratorijskih, ultrasonografskih i rentgenskih analiza i dnevnika mokrenja. 

Urodinamika

Urodinamika predstavlja dijagnostičku metodu kojom se dobijaju podaci o funkcionisanju mokraćne bešike i sfinktera. Da bi se izvela nalaz urinokulture mora biti negativan. Metoda se zasniva na merenju pritisaka u mokraćnoj bešici i trbušnoj duplji kao i protoku urina koji ovi pritisci stvaraju. Prilikom ispitivanja veoma je važna reprodukcija simptoma koje pacijent oseća svakodnevno.

Pre ispitivanja u mokraćnu bešiku i debelo crevo se plasiraju dva tanka katetera koji služe za merenje pritiska. Nakon toga se mokraćna bešika puni sa tečnošću i posmatraju se pritisci u bešici i trbuhu. Nakno toga pacijent mokri, te se pored pritiska u bešici i trbuhu beleži i kriva protoka urina. Ova dijanosička metoda daje veliki broj podataka i definitivu preporuku o načinu lečenja. 

nemogucnost zadrzavanja urina

Lečenje zavisi od vrste inkontinencije. Promene određenih životnih navika kao što je unos tečnosti, vreme unosta tečnosti, unos kafe i alkoholnih pića, zatim korigovanje telesne težine i problema sa zatvorom mogu imati važnu ulogu u lečenju inkontinencije. Kegelove vežbe su osmišljene sa ciljem jačanja mišića karličnog dna i stvaranja bolje potpore za mokraćnu bešiku i mokraćnu cev. Postoji veliki broj hirurških metoda kojima se leči urinarna inkontinencija, naravno u zavisnosti od uzroka.  

Ukoliko imate smatrate da imate neku formu urinarne inkontinencije neophodno je da se konsultujete sa Vašim urologom, jer čak i mala poboljšanja simptoma koje osećate mogu dovesti do znatnog poboljšanja kvaliteta života.

Photo: Pixabay

Autor teksta: Dr Dimitrije Jeremić, urolog

Kontakt: 060/489-2778

Midas

Dr Dimitrije Jeremić

Dr Dimitrije Jeremić rođen je u Novom Sadu 11.11.1980. godine. Medicinski Fakultet u Novom Sadu, upisao je 1999.godine. Od 2007. zposlen u Kliničkom centru Vojvodine i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Deo specijalizacije proveo u univirzitetskoj Klinici Royal Hallamshire Hospital u Velikoj Britaniji. Doktorirao na temu karcinoma prostate u 2015. godini. Tečno govori engleski jezik. Trenutno glavni fokus u stučnoj praksi u domenu funkcionalne urologije: poremećaji mokrenja, stres inkontinencija nakon porođaja.

Related Articles

Back to top button