fbpx
Zdravstveni problemi

Lečenje nevoljnog oticanja urina laserom

 
Veoma čest problem kod žena nakon porođaja, koji se javlja i u starosti, je nevoljno oticanje urina prilikom kašlja, napora, trčanja. Uzrok ovog problema leži u poremećaju određenih anatomskih struktura i smanjenu kvaliteta vezivnog tkiva. Posebno težak oblik inkontinencije predstavlja poremećaj funcije sfinktera mokraćne bešike, mišića koji dovodi do voljnog prekidanja mlaza mokraće. Pored ovih poremećaja dolazi i do poremećaja prenosa impulsa kroz nerve iz vagine, te dolazi do smanjena senzacija prilikom seksualnih odnosa. 
 

Lasersko lečenje nekontrolisanog mokrenja

Jedini način lečenja tokom dugog perioda su bile vežbe karličnog dna, elektrostimulacija, primena estrogena i na kraju hirurško lečenje plasiranjem trake koja koriguje anatomske poremećaje. Za žene koje su imale poremećaj mišića koji omogućava mokrenje, tj. prekida mlaz urina prilikom mokrenja nije bilo nikakvog konzervativnog niti operativno rešenja. Drugim rečima, bile su osuđene na menjanje uložaka i ograničenu socijalnu interakciju.
 
Primena lasera u lečenju inkontinencije
Razvoj moderne medicine je na velika vrata uveo lasere u lečenje urinarne inkontinencije. Primena lasera dovodi do poboljšanja kvaliteta vezivnog tkiva, korekcije određenih anatomskih poremećaja kao i normalizacije funkcije sfinktera.U pitanju je ambulantna procedura koja traje približno 30 minuta, nakon koje pacijentkinje idu kući, bez značajnih komplikacija i bolova. Na ovaj način izbegavaju se vežbe i elektrostimulacija koje ne daju zadovoljavajuće rezultate, a ono što je najznačajnije izbegava se hirurgija, anestezija i mnogobrojne komplikacije koje su vezane zhirurško lečenje. Laserski zraci takođe dovode do normalizacije funkcije nerava tj. do normalizacije senzacija prilikom seksualnih odnosa. 
lecenje nevoljnog oticanja urina
 
Danas se terapija laserom smatra prvom stepenicom u lečenju poremećaja kontinecije, tj. nevoljnog umokravanja kod žena, uz odlične objektivne rezultate i visok stepen zadovoljstva kod pacijentkinja nakon lečenja.
 
Dimitrije Jeremi

Reklame

Dr Dimitrije Jeremić

Dr Dimitrije Jeremić rođen je u Novom Sadu 11.11.1980. godine. Medicinski Fakultet u Novom Sadu, upisao je 1999.godine. Od 2007. zposlen u Kliničkom centru Vojvodine i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Deo specijalizacije proveo u univirzitetskoj Klinici Royal Hallamshire Hospital u Velikoj Britaniji. Doktorirao na temu karcinoma prostate u 2015. godini. Tečno govori engleski jezik. Trenutno glavni fokus u stučnoj praksi u domenu funkcionalne urologije: poremećaji mokrenja, stres inkontinencija nakon porođaja.

Related Articles

Back to top button