fbpx
Zdravstveni problemi

Inhibin

Inhibin

Inhibin je endokrini hormon koji se proizvodi u jajnicima i testisima. Ovaj hormon ima nеkoliko funkcija u tеlu, sa nivoima u žеnama kojе su povеzanе sa mеnstrualnog ciklusa i igraju ulogu u razvoju fеtusa. Još jеdan hormon, activin, ima akciju u tеlu suprotan od inhibina.
Nivoi ovih hormona imaju tendenciju da variraju, bilo da se radi o muškarcima ili o ženama. Razlozi variranja su brojni: prirodni biološki procesi, pritisak životne sredine i drugi faktori.

Pročitajte: Aktivin!

Inhbin se povećava ukoliko žena nosi fetus sa Daunovim sindromom. Iz tog razloga on je uključen u skrining testove na Daunov sindrom u drugom tromesečju trudnoće.

Postoji dve vrste inhibina: Inhibin A i Inhibin B
Kod žena Inhibin A dostiže vrhunac oko sredine lutealne faze, dok Inhibin B svoj vrhunac dostiže dva puta tokom meseca, sredinom folikularne faze i za vreme ovulacije.

Pročitajte: Inhibin A!
Pročitajte: Inhibin B!

Endokrini sistem je u stanju vrlo osetljive ravnoteže. I najmanja promena može da izazove lančanu reakciju sa dalekosežnim posledicama. Nivoi ovih hormona se lako mogu poremetiti pod uticajem drugih hormona.

Kada se luči ovaj hormon, on inhibira proizvodnju FSH i oslobađa gonadotropine. Igra vitalnu ulogu u menstrualnom ciklusu u koji su oba hormona uključena, a mogu uticati i na plodnost. Provera plodnosti se, između ostalog vrši i proverom ovog hormoona, kako bi saznali više o razlozima eventualne neplodnosti.

Pročitajte: Gonadotropin-oslobađajući hormon
Pročitajte: Folikulostimulišući hormon – FSH!

Save

Save

Reklame

Related Articles

Back to top button