Roditelji očuvanje i negu stalnih zuba moraju da shvate veoma ozbiljno. Osim što su važni za očuvanje njihovog zdravlja u prvim godinama života. Osnova pravilne nege i higijenskih navika ...

Šta je zauške? Zaušci su bolest uzrokovana paramyxovirusom. Ova dečija bolest je specifična po tome jer ima najdužu inkubaciju. Može proći i tri nedelje dok ne izbiju zauške, a izvor ...

Kako pravilno zaštititi dete od sunca? Kako na moru, na planini je jos važnije da Vaše dete bude adekvatno zaštićeno od sunca. Razmislite o načinima zaštite nežne osetljive kože, pomozite ...
Opširnije: Dete i Sunce
Load More