fbpx
Razvoj deteta

Kako prepoznati da dete ima problem sa sluhom?

             Oštećenje sluha i njegov uticaj na govor

Često su roditelji oni koji prvi posumnjaju da njihovo dete ima problem sa sluhom.  Najčešće primete da se dete ne okreće ka izvoru zvuka, nema reakciju na iznenadne zvukove ili se ne odaziva na ime. U ovakvim slučajevima je potrebno odvesti dete pedijatru koji će dalje proceniti da li postoji potreba za specijalističkim pregledom i dati druge savete.

Oštećenje sluha kod dece može biti urođeno i stečeno. 

Uzroci oštećenja sluha

Uzroci mogu biti razni:

 • infekcije tokom trudnoće (toksoplazmoza, cytomegalovirus, herpes),
 • pojedini lekovi,
 • prevremeno rođena deca,
 • genetski sindromi,
 • porodična istorija oštećenja sluha.

Stečena oštećenja sluha

Stečena oštećenja mogu nastati usled:

 • netretirane infekcije srednjeg uha,
 • drugih infekcija( meningitis, boginje),
 • pucanje bubne opne,
 • izlaganje  preteranoj buci,
 • ototoksicni lekovi,
 • bolesti otoskleroza i druge bolesti. dete ima problem sa sluhom

Vrste oštećenja sluha

Oštećenje sluha se po mestu nastanka deli na KONDUKTIVNO, SENZORINEURALNO i MEŠOVITO.

Konduktivno oštećenje sluha

Konduktivno oštećenje sluha je posledica bolesti ili poremećaja koji ogrančavaju prenos zvuka  kroz spoljašnje ili srednje uvo, a do srednjeg uha. Na primer, tečnost u srednjem uhu usled prehlade, infekcije uha (otitis media), oštećena bubna opna, ušna mast, prisustvo stranog tela u spoljašnjem uhu, alergije.

Kod dece se najčešće javlja oštećenje sluha usled čestih i ponovljenih infekcija srednjeg uha.

Oko 70 % dece uzrasta do 6 godina je imalo bar jednom ovu vrstu upale.

Većina dece prolazi bez posledica, ali se dešava da privremeno oštećenje sluha uspori govornojezički razvoj deteta.

Senzorineuralno oštećenje sluha

Senzorineuralno oštećenje predstavlja oštećenje unutrašnjeg uha (kada se oštete trepljaste ćelije kohlee koje su zadužene za pretvaranje zvučnih talasa u električne signale) ili pak oštećenje nervnih puteva koji vode od unutrašnjeg uha do mozga.

Ovo su najčešći oblici  trajnog gubitka sluha. U najvećem broju slučajeva se kod dece ovaj vid oštećenja sluha premošćava upotrebom slušnih aparata ili kohlearnog implanta.

Ukoliko postoji porodična istorija oštećenja sluha, ako je  vaše dete prevremeno rođeno, ako je dete imalo česte upale uha, meningitis, povrede glave ili vam se iz bilo kog drugog razloga čini da je sluh deteta ugrožen važno je što ranije izvršiti proveru sluha.

U Srbiji se u nekim porodilištima radi neonatalni skrinig kao prvi test sluha kod novorođenčadi. Ovo je veoma bitno kako bi se na vreme u najranijem uzrastu utvrdilo da li dete ima neko oštećenje i krenulo u rešavanje istog.

Uspešnost rešavanja oštećenja sluha i njegovih posledica na razvoj govora, socijalizacije, kao i opšteg psihofiziološkog sazrevanja je veća ako se sa tretmanom krene u ranom periodu.

Midas
1 2Next page

Marija Ranisav

Ja sam Marija Ranisav. Diplomirala sam 2009. godine na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na odseku za logopediju. Tokom 2013. godine sam zavrsila edukaciju “Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom”. Svoja prve korake u radu sa decom ostvarila sam stažirajuci u DZ Zemun, u predškolskom savetovalištu. Od tada se bavim savetodavnim radom, dijagnostikovanjem i tretmanom dece predškolskog i ranog školskog uzrasta. Mama sam dva dečaka i jedne devojčice. Ako imate neka pitanja ili dileme vezano za govorno-jezički razvoj Vašeg deteta, ja sam tu da pronađem pravi odgovor.

Related Articles

Back to top button