fbpx
DecaRazvoj deteta

Uloga porodice u razvoju deteta

Nasuprot mišljenju da ćemo znati kako da budemo roditelji, ovo je veština koja se zapravo uči. Uloga porodice u razvoju deteta je veoma važna jer u porodici dete počinje da uči o svetu oko sebe. Od momenta rođenja, čovek počinje da uči i to je veština koja ne prestaje. Mi nismo rođeni sa znanjem kako da se ponašamo u društvu, već je to naučena veština.

Učenje dolazi u različitim oblicima, nekada je ono neposredno, ali se najviše usvaja posmatranjem svakodnevnog života. Na učenje i socijalizaciju deteta najveći uticaj ima njegova uža porodica, pa tek onda sve ostalo.

Uticaj porodice od prvih detetovih dana

Detetov razvoj se dešava i fizički, emocionalno, socijalno i intelektualno.

Od temelja koji postavite detetu u velikoj meri će zavisiti i to koliko će ono biti uspešno u odnosima sa drugima, poslu, kakav će odnos imati prema zdravlju, ali i samom sebi. Porodica je od krucijalnog značaja u razvoju deteta i pravljenju zdrave baze.

Porodica je odgovorna za oblikovanje deteta i uticaj na njegove vrednosti, veštine, socijalizaciju i sigurnost tokom detinjstva.

Uticaj porodice i sistem vrednosti

Ljudi shvataju vrednosti kao razumevanje između ispravnog i pogrešnog, a društvene vrednosti i norme su u sprezi sa ličnim.

Jedan od načina da vidimo šta društvo vrednuje jeste da pogledate ko su poštovani ljudi. Ljudi poštovanje obično pokazuju prema osobama koje cene. Sa druge strane, kada god budete nekoga tretirali sa nepoštovanjem, dete će to i primetiti.
Važno je da deca steknu osećaj poštovanja, saosećajnosti, pravičnosti i odgovornosti, između ostalog. Dobar način da se dete nauči vrednostima jeste da razgovarate sa njim, ali i da mu dajete obaveze koliko god da je malo. Brisanje prašine, rasklanjanje igračaka, pomoć u razveseljavanju druga ili brata kada je bolestan, počeće da ga uči pravim vrednostima.

Kada dete počne da uči šta je sistem vrednosti, učiće i o posledicama i razumeti ih malo po malo.

Uticaj porodice u razvoju dece treba da bude daleko veći od onog koji imaju mediji. Ne bi bilo loše da još dok je dete malo i tek počinje da gleda televizijski program, neki od televizijskih kanala budu blokirani. Četvorogodišnjaci, na primer, još uvek ne mogu da razdvajaju ispravno od pogrešnog i razumeju gde je granica, ako ih izložimo filmu koji nije primeren njihovom uzrastu.

Bez obzira kom tipu roditelja pripadate i za kakav sistem vaspitanja se zalažete, prosto morate ozbiljno vreme tokom godina posvetiti učenju deteta vrednostima koje će mu koristiti tokom života, kao što ga morate naučiti da više ne nosi pelene. To nije nešto što je stvar kompromisa, a ni deca nisu sposobna da ove stvari oblikuju sama ni uz pomoć vršnjaka. Uloga učitelja i vaspitača nije da oni budu stub usađivanja vrednosti detetu.

Ono što je važno da roditelji imaju na umu jeste da ništa što oni pričaju neće dopreti do dece, ako im svojim primerom ne pokažu isto. Dete će obraćati pažnju da li roditelj radi ono što mu savetuje da je pravilo. Na primer, ako ste vi ljubazni prema prodavcima, obraćate im se sa “hvala”, “molim” i osmehom i dete će to pre prihvatiti. Drugi primer je da ne vredi dete učiti prelasku ulice, ako vi prelazite na “crveno” ili van pešačkog prelaza.

uloga porodice u razvoju deteta
Uloga porodice

Uloga porodice u razvoju veština deteta

Dete uči veštine od samog rođenja.

Razvoj krupne i fine motorike u prvoj godini je od ključnog značaja, kao i jezičke, emocionalne i kognitivne veštine. Čak i ako dete ide u obdanište, veštine su nešto čemu ga uče roditelji, a ne vaspitači. Možda vama izgleda prirodno da sedite i hodate, ali to su veštine koje učimo u ranom uzrastu.

Jezičke veštine i verbalna komunikacija su veoma bitne u razvoju jedne porodice. Ako ne razgovarate dovoljno sa svojim detetom i ne učite ga jeziku, ono ga nikada neće naučiti. Neće naučiti da pravilno priča i obogatiti svoj rečnik, nekada ni u dovoljnoj meri da opiše sva osećanja i druge bitne stvari, čak i ako budete odlazili kod logopeda.

Logopedski tretman će pomoći detetu da propriča, ali ta fina razlika je ono što pomaže deci da razviju nezavisnost i samopouzdanje.

Emocije igraju veoma važnu ulogu tokom celog života jedne osobe i posebna pažnja se treba posvetiti upravo razvoju emocija kod deteta. Uticaj porodice na razvoj ličnosti je veliki. Veoma je važno koliko će dete razviti ematiju i kako će se nositi sa usponima i padovima tokom života. Ako nema razvijene određene emocionalne veštine može biti destruktivnije od drugih ljudi tokom suočavanja sa neuspehom.

Osnovne veštine se razvijaju kada učite dete da deli, da se smeje i maše kada je beba, da mu pomognete da se dobro oseća u prostoriji punoj nepoznatih osoba. Vrlo je važno da učite dete i imenovanju emocija kako bi bolje moglo da razume i opiše kako se oseća.

Uloga porodice u razvoju dece – socijalizacija

Od prvog momenta, kada dođe iz porodilišta, ono postaje deo porodice, a roditelji su prvi i najvažniji detetovi učitelji.

Ono što dete nauči kroz interakciju sa vama, nosiće do kraja svog ponašanja. Socijalizacija sa roditeljima mu je osnov za ostvarivanje i održavanje odnosa sa drugima. Pre svega je važno da osnove socijalizacije nauči pre nego što ga upoznate sa tehnologijom jer je interakcija licem u lice osnov za razvoj svake osobe. Svakodnevni jednostavni razgovori sa detetom bez upotrebe tehnologije su od neprocenjive vrednosti za njegov razvoj.

Svetski dan porodice
Sistem vrednosti: Bezbednost i uloga porodice

Dete primarni osećaj sigurnosti dobija u porodici. Ono se od prvog dana oslanja na vas i to da ćete zadovoljiti njegove potrebe u smislu hrane, odeće, skloništa i sigurnosti. Emocionalna stabilnost i sigurnost su ono što dete primarno ima u domu i neće naći ni na jednom drugom mestu počev od prvih godina života. Kada krene u školu, više će se baviti drugim veštinama, ali kod kuće će učiti da se potpuno izrazi.

Dobra baza u kući je ključna za osećaj sigurnosti i pomaže detetu da se razvija dalje. Pod osećajem sigurnosti podrazumeva se i rutinu u smislu obroka, spavanja i slično, bez obzira što će dete nekad pokazivati negodovanje, ovo mu je vrlo bitno da postoji.

Deca koja se osećaju bezbedno, imaju veće šanse da razvijaju više veština i dobro se razvijaju kognitivno, fizički i emocionalno.

Uticaj porodice na razvoj ličnosti

Odgajanje dece je veoma težak proces, ali je izuzetno koristan i važan. Jedan od najtežih balansa koji roditelji moraju da naprave jeste da se podjednako posvećuju svakom detetu bez obzira na uzrast. Međutim, ono što je važno da roditelji imaju na umu, jeste da će deca više upijati od onoga kako se roditelji ponašaju, nego ono što ih oni podučavaju. Nemoguće je da budete savršeni, da dete bude savršeno i znajte da SAVRŠENA PORODICA NE POSTOJI.

Tekst “Uloga porodice u razvoju deteta” objavljen je 27. septembra 2023. godine, ažuriran: 1. decembra 2023. godine

Literatura:

Midas

Tamara Petkovic

Tamara Petković je osnivačica i glavna urednica portala Demetra, preduzetnica i mama troje dece sa previše interesovanja i premalo vremena za sve što želi.

Related Articles

Back to top button