Bilateralna koordinacija tela Bilateralna koordinacija označava sposobnost usklađenog korišćenja leve i desne strane tela pri izvođenju neke aktivnosti. Deca već od šestog meseca počinju da ...

Bilateralna koordinacija tela Bilateralna koordinacija označava sposobnost usklađenog korišćenja leve i desne strane tela pri izvođenju neke aktivnosti. Deca već od šestog meseca počinju da ...

Logomotorika                 Logomotorika predstavlja niz vežbi koje poboljšavaju motorne veštine govornih organa. Ovde ćemo navesti par vežbi koje vi možete raditi sa vašim ...

Vežbe za pravilan izgovor glasa R   Vežbe logomotorike za pravilan izgovor R Na početku su bitne vežbe logomotorike, kojima se jača govorna muskulatura :         Vrhom jezika ...

Abeceda učenja: kako skinuti pelene? Za većinu roditelja momenat učenja korišćenja noše peredstavlja prekretnicu u razvoju deteta, ako ni zbog čega drugog, a ono jer to znači kraj menjanju ...
Opširnije: Odvikavanje od pelena

Logomotorika         Logomotorika               Logomotorika predstavlja niz vežbi koje poboljšavaju motorne veštine govornih organa. Ovde ćemo navesti par vežbi koje ...
Opširnije: Vežbe za razvoj govora
Load More