Logomotorika                 Logomotorika predstavlja niz vežbi koje poboljšavaju motorne veštine govornih organa. Ovde ćemo navesti par vežbi koje vi možete raditi sa vašim ...

Vežbe za pravilan izgovor glasa R   Vežbe logomotorike za pravilan izgovor R Na početku su bitne vežbe logomotorike, kojima se jača govorna muskulatura :         Vrhom jezika ...

Abeceda učenja: kako skinuti pelene? Za većinu roditelja momenat učenja korišćenja noše peredstavlja prekretnicu u razvoju deteta, ako ni zbog čega drugog, a ono jer to znači kraj menjanju ...
Opširnije: Odvikavanje od pelena

Logomotorika         Logomotorika               Logomotorika predstavlja niz vežbi koje poboljšavaju motorne veštine govornih organa. Ovde ćemo navesti par vežbi koje ...
Opširnije: Vežbe za razvoj govora
Load More