Šta je ocena novorođenčeta? Apgar skor ili zbir predstavlja prvi pregled novorođenčeta koji se sprovodi u prvoj minuti po rođenju bebe. Kako se daje ocena na rođenju bebe?  Lekar proverava ...
Opširnije: Apgar skor

Prva šetnja Jedna od najčešćih dilema i rasprava među starijim i mlađim generacijama je kada je vreme da beba prvi put ide u šetnju. Nekada je i kod nas bio običaj da se beba ne izvodi 40 ...
Load More