fbpx
Zdravstveni problemi

Lečenje nevoljnog oticanja urina laserom

Lasersko lečenje nekontrolisanog mokrenja

 
Veoma čest problem kod žena nakon porođaja, koji se javlja i u starosti, je nevoljno oticanje urina prilikom kašlja, napora, trčanja. Uzrok ovog problema leži u poremećaju određenih anatomskih struktura i smanjenu kvaliteta vezivnog tkiva. Posebno težak oblik inkontinencije predstavlja poremećaj funcije sfinktera mokraćne bešike, mišića koji dovodi do voljnog prekidanja mlaza mokraće. Pored ovih poremećaja dolazi i do poremećaja prenosa impulsa kroz nerve iz vagine, te dolazi do smanjena senzacija prilikom seksualnih odnosa. 
 
{loadmodule mod_banners,Banner google u članku}
 
Jedini način lečenja tokom dugog perioda su bile vežbe karličnog dna, elektrostimulacija, primena estrogena i na kraju hirurško lečenje plasiranjem trake koja koriguje anatomske poremećaje. Za žene koje su imale poremećaj mišića koji omogućava mokrenje, tj. prekida mlaz urina prilikom mokrenja nije bilo nikakvog konzervativnog niti operativno rešenja. Drugim rečima, bile su osuđene na menjanje uložaka i ograničenu socijalnu interakciju.
 
Primena lasera u lečenju inkontinencije
Razvoj moderne medicine je na velika vrata uveo lasere u lečenje urinarne inkontinencije. Primena lasera dovodi do poboljšanja kvaliteta vezivnog tkiva, korekcije određenih anatomskih poremećaja kao i normalizacije funkcije sfinktera. U pitanju je ambulantna procedura koja traje približno 30 minuta, nakon koje pacijentkinje idu kući, bez značajnih komplikacija i bolova. Na ovaj način izbegavaju se vežbe i elektrostimulacija koje ne daju zadovoljavajuće rezultate, a ono što je najznačajnije izbegava se hirurgija, anestezija i mnogobrojne komplikacije koje su vezane zhirurško lečenje. Laserski zraci takođe dovode do normalizacije funkcije nerava tj. do normalizacije senzacija prilikom seksualnih odnosa. 
 
Danas se terapija laserom smatra prvom stepenicom u lečenju poremećaja kontinecije, tj. nevoljnog umokravanja kod žena, uz odlične objektivne rezultate i visok stepen zadovoljstva kod pacijentkinja nakon lečenja.
 
{loadmodule mod_banners,Banner google u članku}

Related Articles