fbpx
Finansije i dokumentacija

Dokumentacija za podnošenje zahteva za hraniteljstvo

Zahtev za hraniteljstvo se podnosi nadležnom Centru za socijalni rad u opšitini gde stanujete. Nakon podnošenja zahteva vrši se analiza podataka, zatim intervjui sa budućom porodicom i njihovim članovima porodice u kućnoj poseti, a zatim i procena tokom realizacije Programa pripreme za hraniteljstvo. 

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva za hraniteljstvo

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (za one koji su u braku);
 • uverenje o državljanstvu;
 • fotokopija ili očitana lična karta;
 • lekarsko uverenje;
 • uverenje da lice nije osuđivano (dobija se u centru za socijalni rad) ili pod istragom;
 • uverenje da lice nije lišeno roditeljskog prava (izdaje se u sudu, kao i za roditeljski dodatak);
 • uverenje da lice nije lišeno poslovne sposobnosti (dobija se u centru za socijalni rad);
 • potvrda o visini prihoda – ovo uverenje uključuje i prihode od poljoprivrede, izdavanja nepokretnosti i neregistrovanih delatnosti);
 • potvrda o imovini (ugovor o kupoprodaji ili vlasništvu stanu, ugovor o zakupu, otavinsko rešenje, otkup ili izvod iz zemljišnih knjiga);
 • potvrda da se protiv lica ne vodi postupak zbog nasilja u porodici, da nije na evidenciji lica protiv koga je određena mera zaštite od nasilja u porodici (dobija se u centru za socijalni rad);
 • pisani zahtev.Hraniteljstvo

Centar za socijalni rad se bavi prvenstveno zaštitom prava i interesa dece, bez obzira na stepen njihove ugroženosti. Stručni timovi u opštinskim odeljenjima socijalnih ustanova pružaju uslugu zaštite deci čiji je normalan razvoj ugrožen socio-materijalnim položajem, poremećenim porodičnim odnosima, deci bez roditeljskog staranja, invalidnoj deci i mladima sa devijantnim ponašanjem. Ministarstvo za socijalna pitanja preporučuje da deci bez roditeljskog staranja, smeštaj u hraniteljske porodice bude primarni oblik zbrinjava.nja.

Datum: 01.08.2015. godine

Ažuriran: 16.07.2019. godine

Reklame

Related Articles

Back to top button