fbpx
Finansije i dokumentacijaPorodica

Pasoš za dete: Dokumentacija za izdavanje pasoša detetu

Već godinama pasoš za dete mora da bude individualan i dete se ne može upisati na pasoš roditelja kada se spermate za putovanje. Njegovo trajanje nakon izdavanja zavisi od uzrasta deteta, ali je iznos takse za izdavanje pasoša maloletnom licu isti kao i za odrasle.

Izdavanje pasoša za decu

Passport of Serbia
Photo by wikipedia.org

Obzirom da više ne postoji mogućnost da dete bude upisano u pasoš jednog od roditelja, od prvog dana dete mora imati samostalni pasoš ukoliko planirate da putujete van granica Srbije. Taksa za vađenje pasoša je 3.000 dinara za obrazac pasoša i 600 dinara taksa za vađenje pasoša (podatak iz juna 2023. godine).

Rok važenja pasoša za dete

Rok važenja pasoša za decu, nije isti kao i za odrasle već iznosi:

  • 3 godine – za decu mlađu od 3 godine života;
  • 5 godina – za decu od 3 do 14 godina života;
  • 10 godina – za decu stariju od 14 godina života.

Šta vam treba za pasoš za dete?

Da bi ste podneli zahtev za izdavanje pasoša za decu, oba roditelja moraju biti prisutna ili može doći jedan roditelj i priložiti pismenu saglasnost drugog roditelja koja je overena u sudu ili opštini. Isto važi i za staratelje i zakonske zastupnike. Osim toga, potrebna je i sledeća dokumentacija:

  1. Važеća lična karta ili druga isprava podnosioca zahtеva.
  2. Pasoš čiji jе rok važеnja istеkao ili se menja, ako je ranije bio vađen;
  3. Dokaz o uplaćеnoj naknadi za obrazac pasoša ili uplatnica generisana na portalu eUprava.
  4. Za hitnе slučajеvе – dokaz koji potvrđujе razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, a uz saglasnost roditelja pribavlja državljanstvo Republike Srbije i izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i izvod iz matične knjige umrlih, po potrebi. Roditelji ove dokumente mogu i sami da donesu na uvid, ali to više nije obavezno.

pasos za dete 2
Kada se može izdati pasoš bez saglasnosti drugog roditelja?

Putna isprava za dete se može izdati bez saglasnosti drugog roditelja ako jedan od roditelja priloži potvrdu nadležnog organa da je izdavanje pasoša u interesu deteta, ako zahtev podnese roditelj koji ima starateljstvo nad maloletnim detetom ili je dozvoljeno izdavanje putne isprave bez uslova da postoji saglasnost oba roditelja. Zatim ukoliko je jedan roditelj sprečen da vrši roditeljsko pravo ili je na odsluženju zatvorske kazne.

Kada su u pitanju razvedeni roditelji, pasoš za dete podnosi roditelj kome je presudom o razvodu povereno samostalno vršenje roditeljskog prava uz prilaganje presude o razvodu braka. Ako je presudom određeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, ukoliko je jedan od roditelja sprečen da prisustvuje lično, zahtev podnosi drugi roditelj uz pisanu ili overenu saglasnost drugog roditelja.

Rok za izdavanje pasoša je 30 dana, ali se obično izdaje za oko 5 dana u poslednje vreme. U slučajevima hitnog postupka, kada se može izdati i za 48 sati. o Imajte na umu da uz vaučer, avionske karte ili nalog firme za hitan put imate pravo da za istu cenu pasoša dobijete gotov pasoš za 48 sati. Ako nemate dokaz o hitnom putovanju, morate platiti dodatnu taksu za izdavanje pasoša.

pasos za dete 1

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

Izgubljen pasoš za dete u inostranstvu

Ukoliko dete izgubi pasoš u inostranstvu, neophodno je nestanak putne isprave prijaviti u policiji zemlje u kojoj boravite i zatražiti potvrdu o prijavi gubitka. Sa ovom potvrdom treba se obratiti najbližem predstavništvu Republike Srbije koje će izdati putni list za povratak u Srbiju.

Ovde možete pogledati spisak predstavništava Srbije u svetu

Objavljen: 9. avgusta 2013. godine, ažuriran: 19. februar 2024. godine

Reklame

Uredništvo

Redakcija portala izveštava o novim događajima, istraživanjima, informacijama. Prenosi vesti i ustupa prostor. Sve vaše sugestije i predloge možete nam poslati na office@demetra.rs

Related Articles

Back to top button