fbpx
Logoped

Kako pomoći detetu da izgovara sve glasove?

Čitateljka je pitala logopeda kako pomoći detetu da izgovara sve glasove i počne da priča.

Pitanje:

Poštovana, 

Kako pomoći detetu koje pogrešno izgovara veći broj glasova (s, z, c, dž, r, lj, đ, ž, ć)?
Devojčica je počela da priča tek posle drugog rođendana. U vežbi sa mnom, u poslednja 3 meseca je naučila Č, L i Š. Sada vežbamo S. Ono je ponekad čisto, ali uglavnom je meko ili previše šuškavo.
Vežbe se svode na nameštanje govornog aparata za artikulaciju, pomeranje jezika u svim pravcima, duvanje balona, ponavljanja reči, učenja pesmica i tako dalje. Problem je što mi, zbog selidbe u inostranstvo, nemamo mogućnost da je vodimo kod logopeda. Moje je stanovište da treba glasove prvo da nauči na svom maternjem jeziku, pa tek da počne aktivno učenje stranog jezika (koji i sada razume i donekle govori).
Beskrajno sam zahvalna na svakoj pomoći. 
Aleksandra
Trodnevna groznica

Odgovor logopeda: Kako pomoći detetu da izgovara sve glasove?

Poštovana Aleksandra,
Slažem se sa Vama da bi dete prvo trebalo da usvoji glasove maternjeg jezika kao i gramatička pravila koja važe u našem jeziku, da bi moglo da pravilno usvaja i glasove i gramatiku drugog jezika.
Vežbice koje radite su dobra podloga za izazivanje pravilnog izgovora pomenutih glasova. Ako pratimo razvojni red usvajanja glasova kod dece, prvo bi trebalo da vežbate glasove S,Z i C.

  • Kako i sami navodite, postavite govorni aparat u pravilan položaj i onda izgovarajte reči u kojima se ovi glasovi nalaze na početku reči – SIN, SIRUP,SIRćE/ ZEC,ZEBRA,ZEMUN / CACA,CALE,CAR
  • I kombinujte sa svim vokalima Sa,Se,Si,SO,Su.
  • Potom reči gde se ovi glasovi nalaze u sredini – koSa ,boSa, maZi, paZi, deCa, kuCa, a potom na kraju reci – paS, glaS,peZ, reZ, boC, seC…..

Naglasavajte svaki put glas koji dete treba da izgovori, slobodno produžavajte izgovor tog gasa da bi detetu bio zvučniji. Važno je da budete sigurni da Vas je razumelo na koji glas treba da obrati pažnju pri izgovoru. Vrlo bitno je napomenuti da ispravljate lošu govornu naviku i da je potrebno vežbati svakodnevno, kako bi se ta navika izgubila i prevela u pravilan izgovor.

Kada dete počne da izgovara glasove u pojedinačnim rečima, pređite na rečenice i pesmice koje obiluju ovim glasovima kako bi došlo do automatizacije glasa u izgovoru.

Kada usvoji ove glasove, pređite na Č,DŽ,Š i Ž.

R i LJ su glasovi koji se poslednji javljaju u izgovoru dece tako da ćete njih ostaviti za kraj.

Kako pomoći detetu da izgovara sve glasove?
Kako pomoći detetu da izgovara sve glasove?

Ako imate jos pitanja vezanih za izgovor ili napredak Vašeg deteta, budite slobodni da pitate.

Marija Ranisav,

Edukativni centar “Prve reči”

Sva pitanja Mariji možete postaviti na logoped@demetra.rs

Ostala pitanja o razvoju govora možete pročitati OVDE

Reklame

Marija Ranisav

Ja sam Marija Ranisav. Diplomirala sam 2009. godine na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na odseku za logopediju. Tokom 2013. godine sam zavrsila edukaciju “Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom”. Svoja prve korake u radu sa decom ostvarila sam stažirajuci u DZ Zemun, u predškolskom savetovalištu. Od tada se bavim savetodavnim radom, dijagnostikovanjem i tretmanom dece predškolskog i ranog školskog uzrasta. Mama sam dva dečaka i jedne devojčice. Ako imate neka pitanja ili dileme vezano za govorno-jezički razvoj Vašeg deteta, ja sam tu da pronađem pravi odgovor.

Related Articles

Back to top button