skracenice sa ultrazvuka
Skraćenice sa ultrazvučnih nalaza

Kako da rastumačim nalaz sa ultrazvuka?

Neretko se dešava da trudnica nakon ultrazvučnog pregleda bude potpuno zbunjena silnim merama koje dobije nakon ultrazvučnog pregleda. Naravno da joj je pre svega važno da je sa bebom sve u redu, ali prirodno je i da bi volela da zna šta sve te mere zapravo znače. Skraćenice sa ultrazvučnih nalaza pokazuju različite mere fetusa - obim glave, dužinu butne kosti, otkucaja srca...

Ultrazvučno merenje fetusa pokazuje kako beba raste i može otkriti eventualne abnormalnosti. Ovo su neke od najčešćih mera sa ultrazvučnog pregleda:

 

Šta znače mere sa ultrazvuka u trudnoćI?

Mere vrata fetusa sa ultrazvuka:

•    NN (Nuhalni nabor) ili NT (Nuchal Translucency) = debljina iza vrata

PROČITAJTE: Dabl test

Ultrazvučne mere glave fetusa:

•    BPD (Biparientalni dijametar) = prečnik između dve temene kosti

Ovo je prečnik između dve strane glave i meri se nakon 13  nedelja. Povećava se sa oko 2,4 cm u 13 nedelja na oko 9,5 cm u terminu. Različite bebe iste težine mogu imati i različite mere glave.


•    HC (Head Circumference) = obim glave
•    OFD (Okcipitofrontalni dijametar) = prečnik između potiljka i čela

Ultrazvučne mere lica sa ultrazvučnog pregleda:

•    NB (Nasal bone) ili NK (Nosna kost) = dužina nosne kosti
•    IOD (Interorbitalni dijametar) = razmak između očnih duplji

Mere mozga fetusa na ultrazvuku:

•    Va (Ventriculoatrial) = širina prednjeg roga bočne moždane komore
•    Vp (Ventriculoperitoneal) = širina zadnjeg roga bočne moždane komore
•    TCD (Transcerebralni dijametar) = širina malog mozga
•    CM (Cisterna magna) = širina dela iza malog mozga
•    Hem (Hemisfera) = širina hemisfere (tj. polovine mozga)

Ultrazvučne mere tela kod fetusa:

•    CRL (Crown rump lenght) ili TD (Telesna dužina) = dužina tela od temena do trtice

CRL je dužina fetusa od temena do trtice. Ova mera daje tačnu procenu gestacijske starosti ploda između 7. i 13. nedelje trudnoće. Prema proceni bebe ovom merom, određuje se očekivatni datum porođaja, koji ne bi trebalo menjati kasnije tokom trudnoće.

•    FL (Femoral diaphysis lenght) = dužina butne kosti

Obzirom da je butna kost najduža kost u telu, ona odražava i uzdužni rast fetusa. Povećava se sa oko 1,5 cm u 14. nedelji trudnoće na oko 7,8 cm u terminu.


•    HL (Humerus length) = dužina nadlaktice
•    AC (Abdominal circumference) = obim stomaka

Obim stomaka je najvažnije mera u kasnijoj trudnoći jer pokazuje veličinu i rast ploda, ali ne pokazuje starost ploda.

PROČITAJTE: Težina i dužina fetusa po nedeljama trudnoće

Mere tečnosti na ultrazvuku tokom trudnoće:

•    AFI (Amniotic fluid index) = ukupna količina plodove vode (amnionske tečnosti)
•    BF (Blood flow) = protok krvi u krvnim sudovima

Procena aktivnosti bebe tokom ultrazvučnog pregleda:

•    FHB (Fetal heart beat) ili KDS (Kucaji detetovog srca) = otkucaji srca bebe
•    FD (Fetalna dinamika) = pokreti bebe

Druge mere na ultrazvučnom pregledu u trudnoći

•    GS (Gestational Sac Diametre) ili GM (Gestacijski mešak) ili GV (Gestacijska vreća) = gestacijski mešak

Gestacijski mešak je struktura koje okružuje embrion i verovatno je prva struktura trudnoće koja se može videti na ultrazvuku na samom početku trudnoće. Obično se vidi do 6. nedelje trudnoće. Ona obuhvata embrion i anmionsku tečnost, pomaže u ishrani i zaštiti bebe u razvoju. Gestacijski mešak je pokazatelj postojanja rane trudnoće, bilo da je u materici ili kao vanmaterična trudnoća.

Žumančana kesica

Žumančana kesa je vreća pričvršćena za embrion. Na ultrazvuku se može videti između embriona i gestacijskog meška. Ona hrani embrion pre nego što se razviju cirkulatorni sistem i posteljica.

•    BPP (Biophysical profile) = biofizički profil
•    TT (Telesna težina) ili EFW (Estimated Fetal Weight) = procena težine bebe

Procena bebine težine se sa velikom tačnošću može proceniti na osnovu jednačine koja sadrži BDP, HC, FL i AC. Za izračunavanje procene težine neophodno je uneti najmanje ova 4 podatka. Postoji mnogo formula, ali čak i najbolje mogu da imaju grešku od oko 15% u odnosu na realnu težinu fetusa.

Gestacijska starost bebe na ultrazvuku:

•    ZM (Zadanja menstruacija) ili LMP (Last menstrual period) = datum poslednje menstruacije
•    EDD (Estimated due date) ili VTP (verovatni termin porođaja) ili TP (termin porođaja) = predviđeni termin porođaja
•    GA (Gestational age) ili GN (Gestacijska nedelja) = gestacijska starost bebe u nedeljama i danima

PROČITAJTE: Ekspertni ultrazvučni pregled

Literatura:

  1. WebMD: Fetal biometry - https://www.webmd.com/baby/fetal-biometry, decembar 2020. godine
  2. Babymed: Fetal Ultrasound Measurements in Pregnancy - https://www.babymed.com/fetal-and-obstetric-ultrasound-measurements-pregnancy, januar 2020. godine
  3. Obstetrics & Ginecology: Sex‐specific antenatal reference growth charts for uncomplicated singleton pregnancies at 15–40 weeks of gestation - https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/uog.966 , 2019. godina
  4. Your Dictionary: Understanding Ultrasound Abbreviations in Pregnancy - https://abbreviations.yourdictionary.com/articles/understanding-ultrasound-abbreviations-in-pregnancy.html

PROČITAJTE: Ekspertni ultrazvučni pregledSave

Save

Save

Save

Save

Save

Save