Šta su strije? Strije su mali, udubljeni tragovi na koži koji se pojavljuju najčešće na stomaku u kasnijim fazama trudnoće, kada se trbuh brzo širi za smeštaj bebe koja raste. Neke žene će ...
Opširnije: Strije u trudnoći

Šta su strije? Strije su mali, udubljeni tragovi na koži koji se pojavljuju najčešće na stomaku u kasnijim fazama trudnoće, kada se trbuh brzo širi za smeštaj bebe koja raste. Neke žene će ...
Opširnije: Strije u trudnoći
Load More