Razlozi za privremeno prekidanje postupka vantelesne oplodnje

Čak i kada konačno prođete sve procedure oko rađenja analiza, skupljanja dokumenata i priprema, započinjanje procesa vantelesne oplodnje nije garancija da će tog meseca postupak biti i uspešno okončan. Bez obzira na napredak tehnologije i razvoj medicine, ne postoji garancija za uspeh.

U bilo kojoj fazi postupka vantelesne oplodnje, može se dogoditi da vam bude savetovano da odustanete od daljeg postupka. Najčešći razlozi za prekidanje postupka u započetom ciklusu su:

  • Hiperstimulacija – previše folikula u jajnicima koji rastu ili previsok nivo estradiola. To je preterani odgovor na terapiju.
  • Nema vidljivih folikula ili je nivo estradiola prenizak – nedovoljan odgovor na terapiju.
  • Pojava ciste na jajniku ili nekog drugog ozbiljnog problema.
  • Prevremeno prskanje folikula (prevremena ovulacija) – lekari ne stignu da izvrše aspiraciju folikula ili folikuli pucaju pre nego što materica bude pripremljena da prihvati oplođenu jajnu ćeliju.
  • Jajne ćelije nisu dobijene postupkom aspiracije jer su folikuli bili prazni.
  • Ukoliko nije došlo do oplodnje – spermatozoidi nisu uspeli da oplode jajnu ćeliju.
  • Ukoliko nema deobe – zastoj u razvoju embriona.

Prekid postupka ne znači da se u potpunosti mora odustati od vantelesne oplodnje. Samo se u međuvremenu mora otkriti uzrok problema, izlečiti ako je potrebno ili promeniti postupak planiranog vršenja VTO u zavisnosti od problema.

Pročitajte još: Ovulacija u postupku potpomognute oplodnje

Save