fbpx
Didaktički pristup

Dečije igre koje smo mi igrali

Zaboravljene dečije igre

Ove igre smo svi mi, rođeni pre dvadeset, trideset, četrdeset i više godina svi rado igrali. Družili se i u živali. Za njih nam nisu bile potrebne nikakve savremene igračke niti tehnologija. Naučimo svoju decu da ih igraju, uživaju u detinjstvu i sačuvaju ih od zaborava.

penjanje na drvo

Ćorave bake

Jednoj osobi vezati oči dok se ostali razbeže po prostoriji. Ta osoba kreće da ih traži, dok jednog ne uvati i pipanjem ne pogodi ko je u pitanju. Ukoliko pogodi, taj neko postaje ”ćorava baka” i nastavlja da traži dalje. Bitno je igru igrati u određenom prostoru kako bi takmičari mogli da uhvate jedan drugog.

 

Vrući krompirići

Svi treba da stanu u krug i odaberu mali predmet koji je bitno da se što brže prebacuje iz jedne u ruku drugome. Jedan je zadužen da im iza leđa pušta muziku. Iz igre ispada onaj kod kog predmet ostane u ruci kada se muzika prekine. Pobednik je onaj ko ostane poslednji u krugu bez predmeta, a onaj koji je prvi ispao naredni pušta muziku.

Vruće-hladno

Igra se tako što se predmet sakrije u prostoriji dok osoba koja će ga tražiti nije tu. Onda ona počinje da traži predmet, a ostali govore od ”hladno”, ”mlako”, ”toplo” i ”vruće” u zaisnosti koliko je udaljen predmet. Ako je predmet daleko govori se ”hladno”, a kako se približava predmetu tako postaje sve ”toplije”.

 

Crvene rukavice

Dve osobe igraju ovu igru. Jedna drži dlanove položene na dole, dok druge dlanove drži okrenute na gore i golica dlanove drugoj osobi, u jednom trenutku treba brzo da izmakne obe šake istovremeno i udari drugog igrača po rukama, a da ovaj ne stigne da ih izmakne. Ako ga zakači ili udari, onda se menjaju, a ako ne uspe, nastavljaju u istom položaju šaka.

 

Muzičke stolice

Stolice se postave u krug tako da na njih može da se sedne. Treba da se postavi jedna stolica manje u odnosu na broj parova koji igraju igru. U momentu prekida muzike svi treba brzo da sednu na stolicu. Ona osoba koje ne uspe da sedne ispada iz igre. Igra se nastavlja do poslednje stolice, a pobednik je onaj koji na nju sedne.

 

Arjačkinje barjačkinje

Za ovu igru potrebno je bar 8-12 osoba. Treba da se podele u dve jednake grupe. Jedna grupa se drži za ruke i staje sa jedne strane, dok druga stoji naspram njih i isto pravi zid držeći se za ruke. Iz jedne grupe viču: ”Arjačkinje barjačkinje, koga ćete?” Iz druge grupe kažu ime onog kog žele i razmaknu se, ali se i dalje čvrsto držeći za ruke. Onaj koga prozovu kreće da trči ka suprotnoj grupi i pokušava da što jače protrči i ”pokida” lanac od ruku na tom mestu. Ukoliko u tome uspe, vodi jednog od to dvoje u svoju grupu nazad, a ako ne uspe, onda ostaje u novoj grupi. Zatim svakako ta grupa postavlja pitanje drugoj grupi i igra se nastavlja.

 

Žmurke

Igra se tako što jedan stoji uza zid, pokrivenih očiju i broji unapred dogovoreno vreme dok se ostali brzo sakriju. Kada završi brojanje, kreće da traži ostale igrače. Poenta je da kada nekog vidi mora pre njega stići na isto mesto gde je brojao da ga ”zapljune”, drugi igrači mogu sami istrčati sa skrivenog mesta i stići do mesta brojanja pre onog koji ih traži. Onaj koga prvog zapuljne onaj koji je brojao sledeći traži. Ako svi budu brži i sami se zapljunu, onda opet taj isti broji i traži.

 

Care, care, gospodare

Sa jedne strane stoji grupa jedan pored drugoga, a sa druge stoji ili sedi car (jedna osoba). Car mora biti okrenut leđima drugima. Deca redom kreću da ga pitaju: ”Care, care, gospodare, kol’ko ima sati?” A car im odgovara: ”2 konjska” ili ”3 mišija” ili ”5 mačijih” i slično. Pritom onaj koji je pitao treba da pravi korake približno veličine tih životinja. Car može odgovoriti i ”Pao sat u bunar” što znači da igrač mora da se vrati na početak. Pobednik je onaj ko stigne prvi do cara i postaje novi car.

Related Articles