Šta je disleksija? Disleksija je jedna od nekoliko specifičnih teškoća u učenju. Prema DSM IV se definiše kao poremećaj čitanja (tačnosti, brzine, razumevanje pročitanog) i stepen ...
Load More

Zdravlje

More Articles

Žena

More Articles

Pre trudnoće

More Articles