miomi, fibriomi, trudnoća, ginekologija
Miomi (fibroidi) i trudnoća

 

Miomi (fibroidi) i trudnoća

Miomi su dobroćudni tumori koji mogu imati uticaja na plodnost žene i na njenu mogućnost da ostvari trudnoću kada to poželi. Miomi (fibroidi) su veoma česti kod žena starijih od 25 godina do menopauze. Javljaju se kod čak 30% žena. Izvor

Miomi i trudnoća – kakav je uticaj mioma na ostvarivanje i tok trudnoće?

Većina žena nema poteškoće zbog mioma tokom trudnoće, ali studija pokazuje da 1-3 žene na svakih 10 koje imaju fibroide ima komplikacije u nekom trenutku u trudnoći. Uglavnom se misli na bol, ali i na druge komplikacije kod žena koje imaju miome veće od 5 centimetara.

Izvor: Contemporary Management of Fibroids in Pregnancy

Uticaj mioma na plodnost

Mnoge žene ostanu u drugom stanju bez problema iako imaju miome, ali postoje slučajevi kada je lečenje fibroida neophodno pre začeća. Veće miome je poželjno odstraniti kako ne bi smetali začeću i tokom daljeg toka trudnoće.

Retke su situacije da su miomi uzrok neplodnosti žene. Moguće je da se radi o još nekom problemu koji postoji pored fibroida.

Posvetujte se sa lekarom, ako imate miom, a planirate trudnoću. Raspitajte se da li bi on mogao da smeta začeću, da li je potrebno da koristite neku terapiju kako biste povećali šanse za ostvarivanje trudnoće.

Kako se leče miomi da bi se poboljšala plodnost žene?

Miomektomija

Miomektomija je hiruška intervencija kojom se uklanjaju fibroidi materice. Ova intervencija može povećati rizik od carskog reza u trudnoći i verovatni bi trebalo da sačekate najmanje tri meseca nakon procedure da biste počeli da radite na ostvarivanju trudnoće.

Pilule za kontracepciju i spirala

Dok pijete kontraceptivne pilule ili imate spiralu, nećete moći da ostvarite trudnoću, ali će one moći da da ublaže simptome poput obilnog krvarenja i bolnih menstruacija.

Agonisti gonadotropin-oslobađajućeg hormona (Gn-RH)

Pokazalo se u ranijim ispitivanjima da medikamentozno lečenje, kojim se  snižava nivo steroidnih hormona utiče na smanjnje krvarneja.

Agonisti GnRH (Gonadotropin oslobadjajućeg hormona) su efikasni kod teških menstrualnih krvarenja.

Antagonisti GnRH takodje snižavaju nivo estrogena ali putem različitih mehanizama.

Nedavna studija uporedila je efikasnost oralnog GnRH antagonista (RELUGOLIX) sa agonistom GnRH( LEUPRORELIN) u kliničkom lečenju mioma ( fibroida).

Izvor: Ginekomedika

Mioliza

Mioliza je intervencija kojom se laserom, elekričnim zrakom ili radio-talasima uništavaju krvni sudovi koji hrane miome.

Miomi i komplikacije u trudnoći i na porođaju

Kao što smo već naglasili, kod većine žena, miomi nemaju uticaja na trudnoću, a najčešće komplikacije su u vidu bolove. Druge komplikacije koje su mogu javiti su:

·         Ograničenje rasta fetusa kada se radi o velikim miomima;

·         Prevremeno odlubljivanje posteljice;

·         Prevremeni porođaj;

·         Carski rez (šest puta veća verovatnoća da će porođaj biti završen carskim rezom);

·         Poprečni ili karlični položaj bebe u stomaku;

·         Spontani pobačaj.

Kako trudnoća utiče na miome?

Najčešće se miomi ne menjaju u trudnoći, ali može doći do njihovog rasta posebno u prvom tromesečju pod uticajem estrogena. Nakon trudnoće, prema studiji iz 2010. Godine, kod 79% žena koje su imale miome i pre trudnoće, njihova veličina se smanjila posle porođaja. Izvor

Lečenje fibroida u trudnoći

Lečenje u trudnoći je ograničeno zbog rizika po plod. Stoga se savetuje mirovanje i lekovi za ublažavanje bolova, ukoliko je to dovoljno, kako bi se trudnoća privela kraju bezbedno. U retkim situacijama, tokom trudnoće se obavlja miomektomija. Ona se radi u drugom tromesečju i uklanjaju se samo oni fibroidi koji se nalaze na spoljnjem zidu materice. Oni unutar materice se ne diraju zbog rizika po plod.

 

 Image by Daniel Reche from Pixabay