Epilepsija i trudnoća

Trudnoća stvara dodatne probleme ženama koje boluju od epilepsije. Te žene inace se suočavaju sa problemima u vidu poremećaja menstrualnog ciklusa, endokrinih poremećaja, smanjene plodnosti, zatim sa poremećajima tipa osteoporoza i frakture, kao i nizom estetskih problema (povećanje telesne težine, akne, povećana dlakavost, opadanje kose,...).

Oko 13% njih doživi prvi epileptični napad tokom trudnoće, a 40% samo tokom trudnoće ima napade. Ne zaboravimo i da epileptični status predstavlja deo kliničke slike eklampsije.

Tokom trudnoće kontrola napada se pogorša, bilo zbog neredovnog uzimanja lekova, bilo zbog poremećenog dejstva tih lekova zbog same trudnoće.

Antiepileptični lekovi imaju teratogeno dejstvo na plod i taj rizik je najveći tokom perioda organogeneze. Njihova primena dovodi do raznih malformacija, anomalija i kašnjenja u razvoju. Najčešće malformacije su rascep nervne cevi, rascep usne, srčane mane, koštane mane i urogenitalne mane. Savetuje se obavezna primena folne kiseline zbog toga!

Sama epilepsija nije razlog oštećenja ploda tokom trudnoće.

Generalizovani napadi u trudnoći nose rizik od vaginalnog krvarenja, pobačaja, prevremenog porođaja ili, u najgorem slučaju, čak i smrti trudnice, zbog čega je neposredan nadzor ovih trudnica neophodan.

Što se samog porođaja tiče, trudnoću je moguće završiti na svaki način, i vaginalno i carskim rezom. Sam carski rez je indikovan kod onih trudnica koje su imale konvulzuje ili epileptični status (stanje kada je epileptični napad prisutan više od pola sata).

Dojenje se savetuje jer je količina lekova koja se izlučuje mlekom od malog značaja.

Dobar ishod trudnoće ako postoji adekvatan tretman se može očekivati kod skoro 95% trudnica.

Save

Booking.com