Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Šta je amniocenteza? Amniocenteza je deo prenatalnog skrininga. Predstavlja invazivnu metodu dijagnostike. Analizom uzete amnionske tečnosti (plodove vode) utvrđuje se eventualno postojenje nekih ...
Opširnije: Amniocenteza
Load More