Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

  Šta je TORCH? TORCH predstavlja skraćenicu za skup bolesti koje mogu da se prenesu sa obolele trudnice na plod. Mogu da predstavljaju veliki rizik za pravilan razvoj ploda i novorođenčeta ...
Opširnije: TORCH infekcije

Prvi znaci trudnoće Neke simptome trudnoće moguće je osetiti i pre nego što dođe dan kada možete da uradite test. No, ovo se razlikuje od žene do žene. Dok nekima baš ništa ne ukazuje na ...
Opširnije: Prvi znaci trudnoće
Load More