Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Šta je žuto telo? Kada se dešava ovulacija i vodeći folikul na jajniku pukne i oslobodi jajnu ćeliju, on se pod uticajem hormona FSH i LH pretvara u žuto telo (korpus ...
Opširnije: Žuto telo

Šta je žuto telo? Kada se dešava ovulacija i vodeći folikul na jajniku pukne i oslobodi jajnu ćeliju, on se pod uticajem hormona FSH i LH pretvara u žuto telo (korpus ...
Opširnije: Žuto telo

  Šta je TORCH? TORCH predstavlja skraćenicu za skup bolesti koje mogu da se prenesu sa obolele trudnice na plod. Mogu da predstavljaju veliki rizik za pravilan razvoj ploda i novorođenčeta ...
Opširnije: TORCH infekcije

Prvi znaci trudnoće Neke simptome trudnoće moguće je osetiti i pre nego što dođe dan kada možete da uradite test. No, ovo se razlikuje od žene do žene. Dok nekima baš ništa ne ukazuje na ...
Opširnije: Prvi znaci trudnoće
Load More