sta je ovulacija
Upoznajte svoje telo: Kako se dešava ovulacija? - Rezerve jajnika

Rezerve jajnika

Smatra se da je žena rođena sa svim jajnim ćelijama koje će ikada imati, jer nova jajašca ne mogu da se proizvedu. Sa svakim menstrualnim ciklusom neke od ovih jajnih ćelija se iskoriste. Uvek je sve  manje i manje jajnih ćelija preostalo u jajniku za svaki naredni ciklus. Nadalje, najzdravija jajašaca su verovatno ona koja će prva ovulirati. Drugim rečima, kada je žena dvadesetogodišnjakinja, jajne ćelije koje su otpuštene u to vreme su vrlo plodne. S vremenom do njene 40. godine, jajne ćelije koje su preostale prošle su kroz čak 350 ciklusa bez ovulacije, i one jednostavno slabije reaguju na stimulaciju hormona hipofize i imaju manji potencijal plodnosti. Uz starenje, funkcionisanje jajnika se smanjuje i mogućnost preostalih jajnih ćelija da uspostave normalnu trudnoću se smanjuje.

Skoro svi razlozi za smanjenje plodnosti žene sa starenjem nastaju zbog te činjenice. Ovo je poznato kao rezerve jajnika. Koliko funkcionalnih jajnih ćelija ostaje i utvrđivanje rezervi jajnika često je veoma važno, posebno kod starijih žena.

Dobijanje neke ideje o opsegu rezerve jajnika kod pojedinca može da bude vrlo važan korak u omogućavanju pružanja informacija paru o njihovim šansama za uspešno začeće, a posebno pre pokretanja skupih i dugotrajnih tretmana. Nivo FSH tokom 3. dana ciklusa i klomifen provokacioni test, daju nam ove informacije. Nakon 30 godine, a pogotovo nakon 35 godine, te testove treba uzeti u obzir kako bi bili sigurni da jajnici mogu da proizvodu adekvatne jajne ćelije, kako u količini tako i u kvalitetu, pre pokretanja neke skuplje alternative metode lečenja.

Booking.com