TORCH infekcije

 

Šta je TORCH?

TORCH predstavlja skraćenicu za skup bolesti koje mogu da se prenesu sa obolele trudnice na plod. Mogu da predstavljaju veliki rizik za pravilan razvoj ploda i novorođenčeta ili čak da dovede do smrtnog ishoda.

Skraćenica TORCH se odnosi infekcije koje se prenose preko placente sa majke na plod. One su virusne, bakterijske i protozoalne. A zaraza se može dogoditi u bilo kom trenutku trudnoće ili tokom samog porođaja. 

Skraćenica se odnosi na:

T = Toxoplasmosis / Toxoplasma gondii

O = Other infections/ druge infekcije (Hepatitis B,Coxsackie virus,Syphilis,Varicella-Zoster VirusHIV i Parvovirus B19)

R = Rubella

C = Cytomegalovirus

H = Herpes simplex virus

Sve navedene bolesti se pojavljuju sa sličnim naznakama, uključujući srce, oči, kožu i centralni nervni sistem. Uzrokuju mikrocefaliju i žarišta kalcifikacija u mozgu.

Simptomi TORCH-a

Simptomi TORCH-a mogu da obuhvataju povišenu temperaturu i problem sa ishranim. Novorođenče je često mnogo manje za svoju gestacijsku starost. Mogu biti prisutne petehije po koži uz tačkaste podlive zbog krvarenja iz kapilara u koži. Često je i uvećanje jetre ili slezine (hepatosplenomegalia) uz posledičnu pojavu žutice. Oštećenje sluha, vida, mentalna retardacija, autizam, pa čak i smrtni ishod, sve to može biti posledica TORCH infekcija.

Majka često ima vrlo blagu kliničku sliku, ili je čak bez simptoma.

Dijagnoza TORCH-a

Dijagnoza da li novorođenče ima neku od pobrojanih infekcija (ako postoji sumnja) se utvrđuje uzimanjem uzorka krvi, urina i likvora i utvrđivanjem postojanja specifičnih antigena ili povišenog IgM antitela za uzročnika.

Prevencija je zato izuzetno važna. Kao deo prenatalnih pregleda preporučuje da trudnica uradi analize nivoa IgG (da li je preležala) i IgM (da li je aktuelno bolesna) antitela na TORCH infekcije.

Neke od tih infekcija, kao što su toksoplazma i sifilis, mogu da se uspešno leče antibioticima, ako je otkriveno da majka boluje rano u trudnoći. Većina nema neki efektivan tretman, ali neke se mogu prevenirati ako se majka vakciniše pre same trudnoće, kao za rubelu i varičelu. Ako majka aktivno boluje od herpes simplex virusa, trudnoća se po pravilu završava carskim rezom, da novorođenče ne bi došlo u kontakt sa virusom.

Prognoza oboljenja TORCH infekcijama zavisi od tipa infekcije, ali i od perioda trudnoće kad se oboljenje pojavilo.

Save

Save

Save

Save

Save

Povezani članci

Booking.com