Aktivin   Beta HCG   Alfa-fetoprotein (AFP) Biohemijski markeri u trudnoći   Antimilerian hormon (AMH)   Adiponektin (ACRP 30)   Folikulostimulirajući hormon ...

Izostanak menstruacije i šta ga uzrokuje Amenoreja predstavlja izostanak menstruacije. Ona može biti sekundarna, ako je menstruacija izostala bar 6 meseci kod žene koja je već imala ...
Opširnije: Amenoreja

Inhibin B je hormon koji proizvode jajnici. Njegova proizvodnja pomaže da se suzbije FSH, koji se luči u mozgu. Kod žena se testiranje ovog hormona sprovodi kao efikasan test funkcije i rezervi ...
Opširnije: Inhibin B
Load More