Šta radi logoped? Logoped je stručnjak koji procenjuje razvoj govora i jezika, dijagnostikuje govorno-jezičke poremećaje, sprovodi logopedski tretman i vrši edukaciju i savetodavni rad sa ...

Zašto je važno da deca veruju u Deda Mraza?   Ne morate dete, ako ne želite, ubeđivati u postojanje Deda Mraza, ali mu nemojte ni rušiti iluzije i govoriti da ne postoji. Dajte mu ...
That's All