Vitamini koji su neophodni za pravilan rast i razvoj deteta Vitamin A - RETINOL u ishrani dece Vitamin A je važan jer on utiče na imunitet, pomaže rast i razvoj deteta i razvoj kostiju. Takođe ...

Povrće u ishrani dece Povrće je veoma važno za pravilan rast i razvoj dece, a to je ujedno i hrana koju dete najčešće izbegava da jede. Vrlo je važno da roditelj nađe način kako da dete u ...

Bolesno dete i hrana  Povišena telesna temperatura i uopšte bolest deteta velika je muka za roditelje između ostalog jer najčešće ne znaju šta dete sme i šta treba da jede. Takođe, deca u ...

Koliko dete jede tokom druge godine života? Dok bebe rastu brzim tempom i na svaka tri meseca se primećuje velika razlika, deca, nasuprot tomе, rastu mnogo sporijе - samo 3 do 5 cеntimеtara za ...
Load More