Da li je normalno da se dečaci sa drugovima stalno udaraju i guraju (uzrasta 5 do 8 godina)? Oduvek su se dečaci jurili, gurkali, čak je bilo normalno da se ozbiljnije potuku. Setite se samo Tom ...

 Boravak deteta na vazduhu Globalizacija, migracije iz sela u gradove, preseljenje velikog broja ljudi iz kuća u stanove, dovele su do toga da deca više vremena provode u kući nego na otvorenom. ...
Load More