Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

znaci autizma

Autizam u ranom detinjstvu

U periodu ranog detinjstva se obično javljaju stereotipni i repetitivni pokreti kao što su lepršanje rukama, tapšanje, hodanje na prstima, pucketanje prstima, pomeranje tela napred-nazad ili potreba za skakutanjem.

Intelektualne sposobnosti dece sa autizmom se pokazuju ispod prosecne za oko 2/3 dece.

Neka deca mogu biti hipersenzitivna ili pak neosetljiva na dodir, mirise, bol i ukuse.

Dijagnoza autizma se postavlja na osnovu izmenjenih oblika ponašanja koja se odnose na :

  • Probleme u komunikaciji koji podrazumevaju teškoće u razumevanju i usvajanju svih oblika komunikacije (izraz lica, gest, govor…);

  • Probleme u socijalnim odnosima kao teškoće u uspostavljanju veza sa drugim ljudima i nemogućnost razumevanja i prilagođavanja zahtevima sredine;

  • Ograničeni i ponavljajući oblici ponašanja koji se manifestuju kroz ponavljanje istih pokreta, interesovanja, otpor prema promenama, vrsti hrane i reči koje izgovaraju.

Rana dijagnoza, tretmani i uključivanje dece u obrazovni proces i angažovanje roditelja kao najvažnijeg saveznika ključni su za decu sa autizmom kako bi razvili svoje komunikativne, socijalne veštine i postali samostalniji u daljem životu.

 

Diplomirani defektolog- logoped Marija Ranisav

Sva pitanja vezano za razvoj govora možete poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Booking.com