znaci autizma
Autizam

Autizam pripada grupi razvojnih poremećaja koji se javljaju u detinjstvu najčešće do treće godine života. Ispoljava se u vidu teškoća u socijalnim odnosima, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i imaginaciji.

Šta je uzrok autizma?

Savremena medicinska istraživanja ukazuju na biološke uzroke autizma uključujući genetske faktore, virusne infekcije, komplikacije tokom trudnoće i porođaja koje mogu izazvati suptilna moždana oštećenja. Javlja se podjednako u svim kulturama što verovatno isključuje socijalne faktore kao uzročnike, kao i pripadnost određenim socijalnim slojevima.

Činjenica je da se autizam češće javlja kod jednojajčanih nego kod dvojajčanih blizanaca nam govori o genetskoj komponenti ovoga poremećaja.

Češće se javlja kod dečaka i to u odnosu 2 ili 3 prema 1. Statistike pokazuju da se na 10 000 dece autizam pojavljuje kod njih sedmoro.