Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Da li je normalno da moja beba štucanje sve vreme?   Da. Normalno je da novorođenče često štuca bez prestanka. Nekada je štucanje posledica refluksa, ali ne mora da znači. Neke bebe ...

Šta je to MMR vakcina? Vakcina MMR je anglosaksonska skraćenica za vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i crvenke - rubeole (Measles, Mumps, Rubella), a često je obeležena i kao MPR, od ...
Opširnije: MMR vakcina
Load More