Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Spojena resica ispod jezika Da li ste znali da oko 3-5% populacije ima tzv. "podvezan jezik"? U pitanju je skraćen frenulum, tj. resica koja drži jezik za dno usne duplje je kraća ili ...

Poslednjih nekoliko godina, pedijatri ove simptome prepoznaju kao gastroezofagealni refluks (GER). GER se manifestuje, plastično objašnjeno, tako što mišić koji drži saržaj želudca ne radi u ...

Da li je normalno da moja beba štucanje sve vreme?   Da. Normalno je da novorođenče često štuca bez prestanka. Nekada je štucanje posledica refluksa, ali ne mora da znači. Neke bebe ...

Šta je to MMR vakcina? Vakcina MMR je anglosaksonska skraćenica za vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i crvenke - rubeole (Measles, Mumps, Rubella), a često je obeležena i kao MPR, od ...
Opširnije: MMR vakcina
Load More