Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Kada staviti bebu da sedi?  Večita dilema je kada staviti bebu da sedi. Stara mišljenja su bila do 6 na ravno, od 6 da sedi. A u praksi beba ne želi da bude u potpuno ravnom položaju do punih 6 ...
Load More