Razvoj bebe
Razvoj bebe (7-12 meseci) - Govorne sposobnosti

Govorne sposobnosti

7 meseci

•    izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona

9 meseci

•    "brblja" jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba)
•    razume jednu reč

10 meseci

•    razume nekoliko reči
•    na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu
•    sluša i imitira zvukove iz okoline
•    imitira nekoliko glasova

10-12 meseci

•    zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa)

12 meseci

•    izvršava jednostavne naloge: "dođi", "nemoj".