Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Prva šetnja Jedna od najčešćih dilema i rasprava među starijim i mlađim generacijama je kada je vreme da beba prvi put ide u šetnju. Nekada je i kod nas bio običaj da se beba ne izvodi 40 ...

Apgar skor ili zbir predstavlja prvi pregled novorođenčeta koji se sprovodi u prvoj minuti po rođenju bebe. Lekar proverava boju kože (Appearance), srčanu radnju (Puls), refleksni nadražaj ...
Opširnije: Apgar skor

Kako umiriti bebu? Plakanje je primarni oblik komunikacije novorođenčeta. I oni to rade često. Veoma male bebe u proseku plaču između jednog i četiri sata dnevno. To je uobičajen deo ...
Load More