Optika Danika i Demetra pripremili su vam iznenađenje! Samo tokom oktobra meseca 2016. godine možete ostvariti 25% popusta na sve proizvode Optike Danika. Dovoljno je da prilikom posete radnji ...

Aktivin   Beta HCG   Alfa-fetoprotein (AFP) Biohemijski markeri u trudnoći   Antimilerian hormon (AMH)   Adiponektin (ACRP 30)   Folikulostimulirajući hormon ...
That's All

Trudnoća

More Articles

Beba

More Articles

Deca

More Articles